Vi er nå gått inn i et nytt år og det er på tide å legge en strategi for din bedrifts markedsaktiviteter for 2020 hvis du ennå ikke har gjort dette. Når vi mener strategi så mener vi at man må lage en plan for markedsføringen sin. Vi syntes ofte at ordet strategi blir brukt veldig lett og at en strategi i mange tilfeller ikke er en strategi. I dette blogginnlegget skal vi fortelle deg hvordan du kan lage en digital strategi for 2020 og ikke minst hvorfor du bør gjøre det.

Hva er en strategi?

En strategi er enkelt forklart en plan for å nå et konkret mål. Når man legger en strategi så lager man med andre ord en plan for å et konkret mål. Strategier brukes omtrent over alt også innenfor markedsføring. En strategi må derfor inneholde noen konkrete mål og den må ha en plan for hvordan man kan oppnå disse målene.

Hva er en digital strategi?

En digital strategi er en strategi for noen mål man ønsker å oppnå. Det kan være mål som som f.eks:

  • Omsetningsmål
  • Omsetning fra spesifikke kanaler
  • Antall følgere på Instagram
  • Antall på epost-listen
  • Rangeringer i Google

Når man legger en digital strategi så setter man gjerne flere konkrete mål, det er fordi at dette er en bred strategi som omfatter mye. Målene bør være satt med ambisjon og selvfølgelig en smule realisme. Vår erfaringer er at dersom man setter opp mange konkrete mål når man lager en strategi så blir det enklere å oppnå målene. Grunnen til at det blir enklere å nå målene med flere konkrete mål er at det blir enklere å lage en plan og ikke minst delegere ut ansvaret i bedriften eller til en samarbeidspartner som oss.

Hvorfor trenger man en digital strategi?

Vår erfaring er at man med en konkret plan og klare mål er helt essensielt for å kunne få gode resultater. Med en konkret plan så ville alle i bedriften og eventuelle samarbeidspartnere kunne jobbe aktivt mot de samme målene. Uten en plan og klare mål så er det veldig enkelt å spore av og gå seg litt vill i havet av muligheter som finnes. Som konsulenter og i andre roller så har vi selv sett hvor viktig en plan har vært for suksessen til en bedrift og på samme måte så har vi sett hvor destruktivt det kan være å ikke ha en plan.

Vi ser at når man begynner prosessen med å lage en digital strategi med klare mål så er dette noe som blir satt pris på av alle i organisasjonen. Vi kan gi noen eksempler nedenfor på dette:

Ledelsen i en bedrift har kanskje ikke forståelsen eller tiden til å sette seg inn i alle markedsaktiviteter som en bedrift gjør. Markedsføringen er en viktig brikke for ledelsen, men det er kun en liten del hverdagen til de aller flest. De ønsker bare å ha riktig folk på jobben og at de får resultatene bedriften ønsker. Hvis man lager en digital strategi med noen klare mål som er satt sammen med ledelsen så vil det være mye enklere å skape engasjement rundt jobben som gjøres og ikke minst resultatene som skapes.

Mange bedrifter har en liten markedsavdeling som har et budsjett hvert år som de skal bruke på å sørge for at bedriften tiltrekker seg nye og riktige kunder.

Uten klare mål og en plan så kan tid og penger fly bort i ingenting.

Det betyr ikke at markedsavdelingen har gjort noe feil men det handler om at de ikke har hatt en plan og heller ikke noe å måle jobben etter.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Hvem burde være med å lage en digital strategi?

 

En digital strategi må ha en forankring helt fra toppen i bedriften men det betyr ikke at ledelsen trenger å være med å stake ut hele strategien. Den digitale kompetansen som skal legge grunnlag for planen sitter i markedsavdelingen eller hos en samarbeidspartner som vi er. Det som er viktig er at det målene som man definerer er satt sammen med toppen i bedriften. Ofte så ser man at ledelsen liker å få et konkret tall i form av lønnsomhet fra markedsføring og et mål om hva man skal få igjen for pengene man investerer i markedsføringen. 

Når vi legger en digital strategi sammen med våre kunder så setter vi oss gjerne sammen med ledelsen og markedsavdelingen først hvor vi definerer målene. I noen tilfeller så er målene allerede satt. Deretter så setter vi oss sammen med markedsavdelingen for å stake ut en plan for hvordan bedriften skal nå disse målene. Etter at planen er lagt så presenteres denne for ledelsen sammen med en plan. Det er her viktig at man diskuterer og får ledelsen i bedriften med på planen man har laget. 

Vi anbefaler alltid at man samtidig som man presenterer den digitale strategien at man gir et forslag til hvordan man skal rapportere til ledelsen på hvordan man ligger ann for å nå målene.

Veldig mange opererer med månedlige rapporter men for ledelsen i en bedrift vil det være mest hensiktsmessig å gi en rapport hvert kvartal. 

Hva burde en digital strategi for 2020 inneholde?

 

Det siste året så har vi sett en enorm utvikling i muligheter for bedrifter som vil ha flere kunder igjennom digital markedsføring. Vi har prøvd å oppsummere de viktigste punktene en digital strategi burde inneholde i 2020.

Nettsiden til din bedrift:

Nettsiden er for de aller fleste bedrifter som satser på digital markedsføring det viktigste stedet. Det er der konverteringen skjer og derfor er det ekstremt viktig å inkludere nettsiden som et eget punkt i din digitale strategi.

Brukeropplevelse

Dette er ikke noen ny faktor men det har aldri vært mer viktig hvis du ønsker flere kunder til din bedrift. Våre krav til brukeropplevese blir høyere for hver eneste dag som går. Derfor er det ekstremt viktig at man sørger for å ha en nettside som har god brukervennlighet og som er enkel å navigere seg på uansett hvilken enhet man er på. Dette er derfor et veldig viktig punkt å definere i den digitale strategien hvordan man skal forbedre brukeropplevelsen og ikke minst hvordan man skal måle det.

Konverteringsoptimalisering

Dette har kanskje vært et av de mest «hypa» ordene innenfor digital markedsføring i de siste årene. Selv om vi mener at dette ikke er noe nytt så er det ikke mindre viktig. Det er utrolig enkelt at du gjør det enkelt for potensielle kunder å konvertere på din nettside. Konverteringsgrad er derfor et selvsagt mål i en digital strategi og ikke minst så er det veldig enkelt å måle.

Innhold

Innhold på nettsiden er blitt utrolig viktig og vår påstand er at dette bare kommer til å bli mer viktig i 2020. Vi mener da ikke bare blogginnlegg og artikler men alt av innhold. Det er utrolig viktig å sørge for at innhold på undersider på nettsiden er unike, gode og ikke minst at de er optimalisert med tanke på SEO.

Sosiale medier

Sosiale medier er den perfekte arenaen for deg som bedrift å vise hvem man er, hva man tilbyr og ikke minst hva man står for. I 2020 så vil vi fremheve spesielt 2 steder vi mener blir vikige areaner for bedrifter å være i 2020. Dette er 2 plattformer hvor man i stor grad kan vokse organisk og i kombinasjon med annonsering 

LinkedIn

LinkedIn er ikke noe nytt sted for de aller fleste men i 2019 så har LinkedIn fått en skikkelig boost og blitt et ennå mer viktig sted for bedrifter å være. Her kan man vokse organisk samtidig som man kan bruke annonsering svært effektivt for å nå den målgruppen du ønsker.

TikTok

Dette er fortsatt en ganske ukjent plattform for veldig mange bedrifter og privatpersoner men den vokser i rekord fart. Man begynner gradevis å se at norske kjendiser og bedrifter gjør sitt inntog på TikTok.

Man bør selvfølgelig ikke glemme de andre stedene som Facebook, Instagram og Twitter men de to overnevnte mener vi er spesielt spennende i 2020. Husk at alle plattformer er ikke for alle bedrifter. Det er nettopp derfor vi mener man burde lage en digital strategi for å nettopp finne ut hvilke plattformer som er riktige for din bedrift.

Søk

Google som er plattformen hvor 75% av alle søk gjøres er fortsatt veldig relevant og ikke minst en effektiv form for markedsføring. I 2020 så mener vi at man derfor burde inkludere følgende i den digitale strategien:

Google Ads

En godt oppsatt Google Ads kampanje kan være en skikkelig pengemaskin for de aller fleste bedrifter. I 2020 så mener vi at alle bedrifter burde satse på Google Ads. Man bør kontinuerlig jobbe med kampanjen for å få den lønnsom og ikke minst skalere den igjennom året.

SEO

På lik linje med at man burde satse på Google Ads så bør man sørge for å ha en nettside som Google liker. Det betyr at man burde ha en optimalisert nettside som har gode metabeskrivelser, titler og ikke minst godt innhold. Hvis vi skal fremheve noe som vi tror blir spesielt viktig i 2020 så er det godt innhold som er strukturert for å vises i søkeresultatet til Google.

 (artikkelen fortsetter under bildet)

Kan man endre en digital strategi underveis?

 

Det er mot sin hensikt å endre målene for en digital strategi men man bør tilpasse og endre strategien dersom man ser det er behov for det. Det bør likevel være en høy terskel for å endre strategien.For å endre en strategi så bør man være sikker på at det faktisk er rett valg å endre den. Hvis en kampanje ikke gir forventede resultater så bør man ikke konkludere med at kanalen ikke fungerer, man bør da heller fokusere på hva man kan gjøre for å få den til å fungere.  Ingen av oss klarer å se inn i fremtiden og det kan komme endringer som gjør at man må endre strategien:

  • Endringer i algoritmer hos Facebook, Google eller noen av de andre plattformene man bruker
  • Endringer i produktene man selger
  • Kampanjer fungerer ikke som forventet
  • Endringer i budsjett

Trenger du hjelp med din digitale strategi for 2020?

Det å legge en digital strategi sammen med våre kunder er noe vi syntes er veldig gøy. Vi ser at det å inkludere oss i arbeidet med den digitale strategien gir bedre resultater enn om vi kommer inn på et senere tidspunkt. Det er spennende arbeid og vi ser at man får et mye bedre grunnlag for å skape gode resultater sammen.

Vi kan hjelpe din bedrift med oppsett, ideer og strukturere hele prosessen med den digitale strategien. På denne måten er bedriften sikret en god strategi med foranking i bedriften og samtidig som den drar nytte av våre lange erfaring innen digital markedsføring. Om du ønsker hjelp med din bedrifts digitale strategi så kan du ta kontakt med oss nedenfor.

Marianne Vikse

Marianne Vikse

CEO // Spesialist digital strategi

Marianne har en bachelorgrad i merkevarebygging fra Markedshøyskolen og har arbeidet med digital strategi, søk og sosiale medier i over 10 år. Hun har jobbet med mange små, mellomstore og store bedrifter på nett. Siden 2014 har Marianne drevet sitt eget firma samtidig som hun har balansert familielivet med 3 barn. Hun fokuserer på resultater og elsker å se bedrifter lykkes på nett. Ønsker du å lykkes med din digitale strategi bør du snakke med Marianne!

Kom i kontakt med henne her .